Brunnstätning är som det låter, det är för att kunna täta brunnar på bra sätt. Om du är ute efter bra produkter för brunnstätning så kan du hitta det hos Acitex. Det kan vara bra att ha dessa tätningar med dig i din lastbil, särskilt om det är så att du transporterar miljöskadliga vätskor. För skulle olyckan vara framme och dessa läcker ut, då ska alla brunnar i närheten tätas. Det så att de inte kommer ut i dagvattnet bland annat.

Idag finns det olika varianter av tätning för brunn. Det hela handlar om vad det är för brunn du ska täta samt vad det är som har läckt ut. De tätningar du hittar hos Acitex, de är gjorda i PU samt att de sluter helt tätt mot underlaget. De tål:

  • Värme
  • Kyla
  • Är resistenta mot kolväten
  • Är resistenta mot de flesta kemikalier
  • Tål tung trafik

Satsa på tätning för olika sorters brunnar

Det kan vara bra att ha flera olika produkter för brunnstätning. Det eftersom att det idag finns olika typer av brunnar så som:

  • Gatubrunnar
  • Vatten- och avloppsbrunnar med täckta lock
  • Dagvattenbrunnar (även kallade gallerbrunn eller rännstensbrunn)

Om du kör din lastbil och välter så att det börjar läcka ut kemikalier eller annat, så måste du snabbt se till att täta de brunnar som finns i närheten av olyckan. Du ska även kontakta räddningstjänsten.

Du kan som sagt hos Acitex hitta det du behöver för att täta olika brunnar med. Hos dem finns det även andra bra produkter så som oljeabsorbenter, saneringsmedel, skyddsutrustning, saneringsmedel samt en hel del annat du kan ha stor nytta av.