Select Page

Integritetspolicy

Integritetspolicy

VILKEN INFORMATION SAMLAS IN?

Hemsidan samlar in information från dig när du använder kontaktformuläret. Formuläret ber dig fylla i namn, epost-adress samt ditt meddelande

VEM HANTERAR UPPGIFTERNA?

Ansvarig för att hantera informationen är Alexander Nyberg Enskild Firma 8302164176

VARFÖR SKA UPPGIFTERNA SAMLAS IN?

Uppgifter du anger i ett kontaktformulär används för att besvara och hantera din förfrågan. Jag kan även komma att använda dessa uppgifter för att skicka ut erbjudande om mina tjänster. Jag är inte intresserad av att spamma mina potentiella eller befintliga kunder och därför kommer det eventuella utskick att ske någon enstaka gång per år som max. Dessa eventuella utskick kommer att ha länkar för at ”avprenumerera” vilket kommer förhindra att du får fler utskick från mig.

Uppgifter du anger vid beställning används för att hantera din beställning, och skicka information som rör din beställning. Uppgifterna sparas så länge vi har en affärsrelation eller maximalt 5 år, men kan sparas längre i de fall jag måste för att följa andra lagar t.ex. bokföringslagen.

Uppgifterna samlas in med följande laga grund:
b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
samt
f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.
(b & F hämtade ur GDPR Artikel 6, laglig behandling av personuppgifter)

För ändring eller radering av de uppgifter som jag kan tänkas ha om dig, vänligen sänd epost till alex@boldwebbdesign.se

HUR SKYDDAR JAG DINA UPPGIFTER?

Jag genomför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information. Hemsidan använder t.ex SSL (SSL-Utgivare SimpleSSL).  All information överförs krypterat (SSL) och kan endast göras tillgänglig för mig och de företag vars tjänster jag använder för att utföra arbete och för säkerhållning av dina uppgifter. Din data lagras endast inom EUs gränser eller på av EU godkända geografiska platser.

ANVÄNDS COOKIES?

Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör sparar till din dators hårddisk genom din webbläsare (om du så tillåter). Det gör det möjligt för webbplatser eller tjänsteleverantörers system att känna igen din webbläsare och fånga upp och komma ihåg information. Om du vill kan du välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies via din webbläsares inställningar. På bolddata.se och boldwebbdesign.se får du möjlighet att välja att bara acceptera de cookies som är nödvändiga, eller att acceptera alla cookies. (Alla cookies innefattar även cookies för spårning och möjliggör riktad reklam)

Jag använder cookies på min sida för att få statistik över t.ex. var mina besökare finns, vad för utrustning de använder för att titta på webbsidan. Hur länge en besökare stannar på en viss sida med mera. Detta gör jag för att kunna utveckla och göra hemsidan bättre för er besökare. Denna information kan även komma att ligga till grund för annonsering i sociala medier som facebook där denna statistik kan ligga till grund för en viss målgrupp som annonsen har som mål. Detta för att kunna visa annonser för de som faktiskt visat intresse för mina tjänster.

För detaljerad information om de cookies som används samt möjlighet att se dina cookies-inställning och möjlighet att ändra inställning, besök sidan om cookie-information

AVSLÖJAS NÅGON INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE?

Jag säljer inte, byter, eller på annat sätt överför din personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper mig att driva min hemsida, bedriva min verksamhet, eller ge service till dig, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell, i enligt med ingångna avtal och innehållet i denna policy.

TREDJEPARTSLÄNKAR

Jag kan inkludera eller erbjuda produkter eller tjänster från annan leverantör på min hemsida. Dessa webbplatser har egna och helt oberoende integritetspolicyer. Jag har inget ansvar för innehållet och aktiviteter på dessa webbplatserna. Jag försöker dock alltid att upprätthålla integriteten för min webbplats och välkomnar synpunkter om dessa platser.

ÄNDRINGAR

Om jag beslutar att ändra i integritetspolicyn kommer jag att endast publicera dessa ändringarna på denna sidan.

B.O.L.D Webbdesign

B.O.L.D Webbdesign drivs av Alexander Nyberg i Tierp ca 40 minuter från både Uppsala och Gävle. B.O.L.D Webbdesign bygger, underhåller och utvecklar hemsidor, e-handel och digitala lösningar för företag och organisationer till fasta priser! 

Företaget
Kontakt

Kontakta mig om du har några frågor!

kontakt@boldwebbdesign.se

070 386 08 40

© B.O.L.D Webbdesign 2019