Känner du att du skulle vilja boka in psykoterapi i Malmö? Du som behöver psykoterapi Malmö, du kan vända dig till Familjeterapeuterna Syd. Psykoterapi kan vara bra för dig som inte mår så bra, men det är även för dig som känner att du vill kunna utveckla dig på ett bra sätt. Bland de inriktningar och metoder som finns inom denna terapi har du:

  • KBT
  • PDT
  • IPT
  • Terapi i grupp

Det finns idag en mängd olika behandlingar för olika typer av besvär eller diagnoser. Med psykoterapi kan du få hjälp med allt från din depression till att sluta röka.

I Malmö hittar du en bra psykoterapeut

Du kan hitta psykoterapi i Malmö hos Familjeterapeuterna Syd. De erbjuder detta via remiss. Det kan vara skönt att få den hjälp du behöver. Oftast är det så att psykoterapin kombineras med annan behandling. Det kan då vara läkemedel, fysisk aktivitet eller andra förändrade vanor.

Du kan vara med och välja behandlingsmetod och du kan välja att få det enskilt eller i grupp.

När det gäller KBT, så står det för kognitiv beteendeterapi. Denna behandling innebär att du aktivt ska öva dig på att förändra tankar och känslor med mera.

När det gäller PDT, så är det psykodynamisk terapi, som undersöker din tidigare historia. Sedan har du IPT som är interpersonell terapi som då handlar om att fokusera på problem med relationer.

När behöver du en psykoterapeut?

Det kan vara svårt att veta om det är en psykoterapeut du behöver eller inte. Men är det så att du känner dig deppig, nedstämd, oroad, stressad eller mår dåligt, så kan det vara god idé att boka en tid.