Är det så att du är i behov av att få hjälp med en översättning i Stockholm? Det finns ett bra företag som sysslar med översättning stockholm, samt att de även har andra tjänster. De heter Space360. Deras tjänster består av:

 • Auktoriserade översättningar
 • Juridiska översättningar
 • Klarspråk
 • Korrekturläsning och språkgranskning
 • Översättning av grafiskt material
 • Översättningar
 • Punktskrift (braille)
 • Tolktjänster
 • Transkribering
 • Undertextning
 • Voiceover och dubbning

Att översätta från ett språk till ett annat, det kräver att man vet vad man gör samt att man kan flera språk. Det kan vara svårt att på egen hand göra en professionell översättning. Vissa översättningar måste dessutom göras av en så kallad auktoriserad översättare för att vara giltig.

Ta hjälp av en bra översättare i Stockholm

Om det är så att du har behov av att få assistans med översättning i Stockholm, så vänd dig då till Spacec360. Hos dem jobbar det flera erfarna översättare. Detta företag har möjlighet att översätta på cirka 60 språk. Oavsett text du behöver översätta, så är den under sekretess.

Hos detta företag kan du få hjälp med att göra juridiska översättningar så väl som de kan översätta officiella dokument samt att de även kan göra grafiska översättningar.

Många bra tjänster

Hos Space360 kan du inte bara få hjälp med att översätta olika texter. De har även tjänster inom korrekturläsning som exempel. Det gör att du kan lämna in texter till dem för att bli korrekturlästa. De har även flera andra bra tjänster du kan ha stor nytta av.